Kontakt

Roar Barmen-Fløisand
Leder BEFAS Forvaltning
Jurist

M: 91 85 54 72
T:  55 56 04 00
 

roar@befas.no

www.befas.no

BEFAS Forvaltning

God forvaltning handler om vekst og trivsel.

Gjennom vårt forvaltningsarbeid legger vi i BEFAS til rette for økonomisk vekst gjennom å holde kostnader nede og inntekter oppe. Dessuten er det vårt mål at både huseier og leietaker skal trives i et felles leieforhold. Leietaker skal kunne ha fokus på egen kjernevirksomhet, og huseier skal vite at både bygg og leietaker er ivaretatt på beste måte. Dette krever kommunikasjon og oppfølging, og det krever en forvalter som er tilstede og involvert. I BEFAS har vi fokus på dette, og jobber hver dag med å skape gode vilkår for vekst i hverdagen for alle parter.