Kontakt

Roger Edvardsen
Leder BEFAS Drift
Nestleder BEFAS

M: 93 24 71 98
T:  55 56 04 00
 

roger@befas.no

www.befas.no

BEFAS Drift

Når det kommer til fast eiendom, vet vi i BEFAS at det er den daglige driften som er avgjørende for å bevare huseiers verdier og for å tilfredsstille leietakers behov og ønsker gjennom et leieforhold. Det er den jevne oppfølgingen som sikrer og legger til rette for at alt til enhver tid er i henhold til leiekontrakt og leietakers forventninger.

Med dette som bakgrunn tilbyr BEFAS sine tjenester innen daglig drift av eiendommer. Vi smører alle tannhjulene slik at driften går som den skal. Det dreier seg om alt fra tradisjonelle vaktmestertjenester og leietakerservice til mer avansert daglig drift knyttet til tekniske tjenester, vedlikehold, brannvern, internkontroll – og mye, mye mer!